Lidmaatschap opzeggen

Indien u het lidmaatschap wenst te beëindigen kunt u dat doen door onderstaand formulier te downloaden en deze ingevuld te sturen naar secretaris@judoverenigingnintai.nl en ledenadministratie@judoverenigingnintai.nl .


Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging lidmaatschap.docx (175KB)
Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging lidmaatschap.docx (175KB)
De opzegtermijn is een maand voor het einde van het kwartaal.
Bijvoorbeeld: Voor 1 Maart opzeggen, dan ben je per 1 April geen lid meer (start 2e kwartaal).
Denkt u er ook aan het lidmaatschap van de Judobond Nederland (JBN) zelf apart op te zeggen bij de JBN?
Dit gaat buiten onze vereniging om.